De Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft de taak de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, uit te voeren. De schoolbesturen in de Hoeksche Waard hebben de handen ineen geslagen om tot deze aanpak te komen.

Via onderstaande link kunt u de website van het Samenwerkingsverband bezoeken:

www.swv2804.nl