Oudergeleding: 
Joyce Maijers (moeder van Lucas grroep 1/2 en Lisa groep 5/6)
Vivianne van der Heijden (moeder van Bram PSZ, Saar groep 5/6 en Emma groep 8).

Personeelsgeleding
Clarens Groeneveld (leerkracht groep 8)
Suzanne van der Meijden (leerkracht groep 4/5). 

Vergaderdata 2020-2021:
17 novemer 2020
12 januari 2021
9 maart 2021
22 april 2021
22 juni 2021

Jaarverslag MR: 
Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019

Notulen: 
Schooljaar 2020-2021
Notulen vergadering 13 oktober 2020

Schooljaar 2019-2020
Notulen vergadering 24-6-2020 (extra vergadering) 
Notulen vergadering 16-6-2020
Vergadering 14 april is vervallen ivm Corona - extra vergadering 29-4-2020
Notulen vergadering 3-3-2020
Notulen vergadering 20-01-2020
Notulen vergadering 19-11-2019
Notulen vergadering 8-10-2019