Wij zijn De Hoeksche School februari 2020
Kinderen zouden niet in groep 8 van de basisschool een schooladvies moeten krijgen, maar pas in het derde jaar van de middelbare school. Tot dat moment zou in de klas moeten worden gewerkt met maatprogramma’s, zodat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. Pas daarna zouden de leerlingen ingedeeld moeten worden op het juiste niveau en wordt het onderscheid tussen de academische en beroepsgerichte leerwegen gemaakt. Op die manier zou kansenongelijkheid, het lerarentekort en de prestatiedruk voor docenten en leerlingen beperkt worden, aldus de samenwerkende partijen in het Onderwijspact.

> Lees meer

 

Wij zijn De Hoeksche School november 2019
Sinds 1 augustus jl. is Stichting De Hoeksche School
verantwoordelijk voor het openbaar basis- en voortgezet
onderwijs op dit eiland. De stichtingen Acis en OVO en
ons blad Acis Actueel zijn verleden tijd.

> Lees meer