groep 7
woensdag

C:\Users\Wil Stefany\Desktop\foto's map Stefany\foto's thuis\foto's 2016\Stefany, Beekse Bergen 2016.JPG


Ik werk al bijna 20 jaar met veel plezier en grote betrokkenheid bij OBS de Pijler. In mijn werk staat het welbevinden van elk kind centraal. Van daaruit kan het kind zijn of haar eigen vaardigheden, kennis en persoonlijkheid ontwikkelen.
Ik geloof in de kracht van kinderen om bij te dragen aan de harmonie en eenheid in onze wereld. Daarbij help ik de kinderen hun talenten ontdekken en inzetten.

Als onderbouwcoördinator bied ik structuur in het leerplan voor de kleuters en in de samenwerking van de onderbouwcollega’s en bewaak ik de kwaliteit van ons onderwijs en de gemaakte afspraken.

Mijn vaardigheden zijn observeren, structureren, het ontdekken van behoeften van kinderen en het begeleiden van kinderen met gedragsproblemen.